hinh slide 11hinh slide 2banner 5banner 6banner 7banner 1banner 9
Van chỉnh gió
 • Van động cơ On-Off / On- Off motor valve
  Van động cơ On-Off / On- Off motor valve.
  Van đường ống gió tay gạt (VCD) Volume Controll Damper
  Van đường ống gió tay gạt (VCD) Volume Controll Damper.
  Van gió tròn tay gạt - Round Volume Controll Damper
  Van gió tròn tay gạt - Round Volume Controll Damper.
  Van đường ống gió tay gạt (D-VCD) Volume Controll Damper
  Van đường ống gió tay gạt (D-VCD) Volume Controll Damper.
 • Van chỉnh lưu lượng tròn tay gạt - tay vặn
  Van chỉnh lưu lượng tròn tay gạt - tay vặn.