hinh slide 11hinh slide 2banner 5banner 6banner 7banner 1banner 9
Ống gió vuông- Ống gió tròn xoắn
 • Co gió vuông 90 độ
  Co gió vuông 90 độ.
  Ống gió rẽ nhánh 2 hướng- 2 way duct
  Ống gió rẽ nhánh 2 hướng- 2 way duct.
  Ống gió tròn xoắn- spiral duct
  Ống gió tròn xoắn- spiral duct.
  Ống gió vuông- square duct
  Ống gió vuông- square duct.
 • Phụ kiện ống vuông- duct fitting
  Phụ kiện ống vuông- duct fitting.
  Đầu chuyển vuông tròn- round square
  Đầu chuyển vuông tròn- round square.
  Co 90 độ tròn- elbow 90
  Co 90 độ tròn- elbow 90.
  thi công ống gió tròn
  thi công ống gió tròn.