hinh slide 11hinh slide 2banner 5banner 6banner 7banner 1banner 9
Cảm biến ACI-USA

Cảm biến dòng điện - electrical current Sensor

Giá bán:
0
Bảo hành:
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

CÁC SẢN PHẨM KHÁC
 • Cảm biến nhiệt độ- Temperature sensor
  Cảm biến nhiệt độ- Temperature sensor.
  Cảm biến độ ẩm- Humidity Sensor
  Cảm biến độ ẩm- Humidity Sensor.
  Cảm biến áp suất - Pressure Sensor
  Cảm biến áp suất - Pressure Sensor.
 • Cảm biến khí ga - Gasoline sensor
  Cảm biến khí ga - Gasoline sensor.
  Cảm biến khói - Smoke Sensor
  Cảm biến khói - Smoke Sensor.