hinh slide 11hinh slide 2banner 5banner 6banner 7banner 1banner 9
Bộ điều khiển DDC
 • Bộ điều khiển trung tâm (BCU)
  Bộ điều khiển trung tâm (BCU) .
  Bộ điều khiển cục bộ
  Bộ điều khiển cục bộ.
  Mô đun mở rộng mạng
  Mô đun mở rộng mạng.
  Màn hình điều khiển - Cotrol monitor
  Màn hình điều khiển - Cotrol monitor.
 • Bộ lặp tín hiệu Meshnet 900® RR2552
  Bộ lặp tín hiệu Meshnet 900® RR2552.
  Bộ thu phát mạng BACnet MOD9200BNT
  Bộ thu phát mạng BACnet MOD9200BNT.
  Bộ thu phát mạng LonWorks MOD9200LON
  Bộ thu phát mạng LonWorks MOD9200LON.
  Bộ thu phát mạng MODBUS
  Bộ thu phát mạng MODBUS.