hinh slide 11hinh slide 2banner 5banner 6banner 7banner 1banner 9
DANH SÁCH SẢN PHẨM
 • Co gió vuông 90 độ
  Co gió vuông 90 độ.
  Ống gió rẽ nhánh 2 hướng- 2 way duct
  Ống gió rẽ nhánh 2 hướng- 2 way duct.
  Ống gió tròn xoắn- spiral duct
  Ống gió tròn xoắn- spiral duct.
  Ống gió vuông- square duct
  Ống gió vuông- square duct.
 • Phụ kiện ống vuông- duct fitting
  Phụ kiện ống vuông- duct fitting.
  Đầu chuyển vuông tròn- round square
  Đầu chuyển vuông tròn- round square.
  Co 90 độ tròn- elbow 90
  Co 90 độ tròn- elbow 90.
  thi công ống gió tròn
  thi công ống gió tròn.
 • Van động cơ On-Off / On- Off motor valve
  Van động cơ On-Off / On- Off motor valve.
  Van đường ống gió tay gạt (VCD) Volume Controll Damper
  Van đường ống gió tay gạt (VCD) Volume Controll Damper.
  Van gió tròn tay gạt - Round Volume Controll Damper
  Van gió tròn tay gạt - Round Volume Controll Damper.
  Van đường ống gió tay gạt (D-VCD) Volume Controll Damper
  Van đường ống gió tay gạt (D-VCD) Volume Controll Damper.
 • Van chỉnh lưu lượng tròn tay gạt - tay vặn
  Van chỉnh lưu lượng tròn tay gạt - tay vặn.
  Miệng gió ngoài trời- Outside Lover
  Miệng gió ngoài trời- Outside Lover.
  Miệng gió khuếch tán(SAD) - Supply air diffuser
  Miệng gió khuếch tán(SAD) - Supply air diffuser.
  Miệng gió 2 lớp nan bầu dục (DDG) Double deflection grille
  Miệng gió 2 lớp nan bầu dục (DDG) Double deflection grille.